UKRAINEHYMNE UKRAINIEN : L'UKRAINE N'EST PAS ENCORE MORTE

de Paul CHUBYNSKYI

Version ukrainienne

Shche ne vmerla Ukraina, i slava, i vola,
Shche nam brattia molodii Usmikhnet dola :
Zkhynut'nashi vorozhen'ky, Yak rossa na sonci,
Zapanuyem i my, brattia, U svoii storonci,

Chorus
Dushu, tilo my polozhym
Za nashu svobodu
I pokazhem, shcho my, brattia,
Kozackoho rodu.


Stanem, bratt'a v biy krivavyi vid Syanu do Donu
V ridnim krayu panuvaty ne damo nikomu
Chorne morye sche smikhnet's'a did Dnipro zradiye
Sche u Nashiy Ukrayini dolen'ka naspiye !

Chorus

A zavzyattya pracya shira svoho sche dokazhe
Sche s'a voli v Ukrayini pisn' huchna rozl'azhe
Za Karpatt'a vidob'yet's'a zhomonyt' stepamy
Ukrayini slavo stane pomizh vorohami !

Chorus


© Copyright Palac 1998-2011. Tous droits réservés.