TAIWANHYMNE TAIWANAIS

de Sun YAT-SEN

Version chinoise

San min chu i, wu tang so tsung,
I chien min kuo, i chin ta t`ung.
Tzu erh to shih, wei min chien feng,
Su yeh fei hsieh, chu i shih ts`ung.
Shih ch`in shih yung, pi hsin pi chung,
I hsin i te, kuan ch`e shih chung.


© Copyright Palac 1998-2011. Tous droits réservés.